Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Konica Minolta je od CDP dobila najvišjo oceno in je bila vnovič uvrščena na seznam Climate A list 2022. (vir: Konica Minolta Slovenija)
Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) je kot eno od 283 podjetij po vsem svetu dobila vodilno mesto na svetovnem podnebnem seznamu (Climate A List) družbe CDP. CDP je mednarodna neprofitna organizacija, ki se ukvarja z dejavnostmi za uresničevanje trajnostnega gospodarstva. Konica Minolta se je že sedmič uvrstila na seznam Climate A List.

#konicaminolta #cdp #climatealist #okoljevarstvo #trajnost

(Climate A List) Podnebni seznam A
Seznam Climate A List je sestavljen iz podjetij, ki so bila priznana kot vodilna na svetu glede na zastavljene cilje in sprejete ukrepe za boj proti podnebnim spremembam ter razkrivanje informacij. Od več kot 18.700 podjetij po vsem svetu, ki so bila zajeta v raziskavo CDP, je bilo letos 283 podjetij (vključno s 74 japonskimi podjetji) uvrščenih na seznam Climate A List, kot priznanje za njihova prizadevanja za zmanjšanje emisij CO2, blažitev podnebnih sprememb in prispevanje k nizko-ogljičnemu gospodarstvu.

Zmanjšanje emisij CO2
Uvrstitev družbe Konica Minolta na seznam Climate A List je rezultat več trajnostnih dejavnosti in ciljev, ki jih družba izvaja ali jih je dosegla.

Podjetje si je na primer zastavilo cilj, da bo do leta 2030 zmanjšalo 60% svojih CO2 emisij v sklopu 1, 2 in 3, pri razvoju izdelkov, nabavi in proizvodnji, prodaji in storitvah, ter uporabi izdelkov - začenši z ravnjo iz leta 2005 (leta 2017 je te cilje zmanjšanja CO2 potrdila mednarodna pobuda SBTi (Science Based Target Initiative)). Ta cilj je že skoraj dosežen, saj je bilo leta 2019 doseženo že 52% zmanjšanje.

Za dosego teh ciljev je podjetje razvilo proizvodne tehnologije, ki zahtevajo manjšo porabo energije, nabavlja električno energijo iz obnovljivih virov energije in spodbuja prehod na brezpapirno poslovanje.

Pospeševanje prehoda na obnovljive vire energije
Konica Minolta si prizadeva do leta 2050 nabaviti 100% električne energije, ki jo uporablja v svojih poslovnih dejavnostih, iz obnovljivih virov energije. Zato se je družba Konica Minolta leta 2019 pridružila pobudi RE100, globalni vodilni pobudi, ki združuje podjetja, zavezana k pridobivanju 100% obnovljive energije za svoje dejavnosti. Začenši z državami in regijami, kjer je električna energija iz obnovljivih virov razmeroma razširjena, je družba Konica Minolta prešla na električno energijo iz obnovljivih virov, kjer je bilo to mogoče:
  • Dva proizvodna obrata multifunkcijskih tiskalnikov in sistemov za produkcijski tisk na Kitajskem uporabljata električno energijo iz 100% obnovljivih virov.
  • Dva proizvodna obrata za proizvodnjo tonerjev družbe Konica Minolta sta v poslovnem letu 2021 dosegla cilj 100% obnovljive energije. To sta Konica Minolta Supplies Manufacturing U.S.A., Inc. in Konica Minolta Supplies Manufacturing France S.A.S., ki sta prešla na električno energijo s certifikatom zelene energije.
  • Nova tovarna družbe Konica Minolta Mechatronics Co., Ltd., dokončana v prefekturi Aichi na Japonskem leta 2021, približno 11% električne energije, potrebne za svoje delovanje, pridobiva iz sončne energije.
  • Evropski sedež družbe Konica Minolta in 10 podružnic že uporabljajo 100% ali skoraj 100% zeleno električno energijo (Avstrija, Belgija, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Litva, Nizozemska, Norveška, Španija in Švedska).
  • V Ameriki družba Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc. pokriva vse svoje potrebe po električni energiji z obnovljivimi viri tako, da proizvaja električno energijo s sončnimi kolektorji in nabavlja zeleno električno energijo iz različnih virov, kot so biomasa, geotermalna energija, vodna energija, sončna energija in vetrna energija. Družba se je maja 2022 pridružila tudi programu Green Power Partnership ameriške Agencije za varstvo okolja (EPA).
Ocenjevanje s strani zunanjih akterjev
Konica Minolta je trenutno vključena v globalne ESG indekse in je v ESG ocenah uvrščena visoko, kot je prikazano spodaj.

FTSE4Good Index Series (Velika Britanija) V indeks vključena neprekinjeno od leta 2003
FTSE Blossom Japan Index (Velika Britanija) Vključena v indeks zaporedoma od ustanovitve leta 2017
FTSE Blossom Japan Sector Relative Index (Velika Britanija) Vključena v indeks od ustanovitve leta 2022
MSCI Japan ESG Select Leaders Index (ZDA) Vključena v indeks zaporedoma od ustanovitve leta 2017
MSCI Japan Empowering Women Index (ZDA) Vključena v indeks zaporedoma od ustanovitve leta 2017
Dow Jones Sustainability Index (ZDA) Azijsko-pacifiški indeks (DJSI Asia Pacific): Vključena v indeks od leta 2009.
S&P/JPX Carbon Efficient Index (ZDA, Japonska) Vključena v indeks zaporedoma od ustanovitve leta 2018
S&P Global (USA) Vključena v nagrado SAM Sustainability Award (nagrada za trajnostni razvoj) zaporedoma od leta 2013
Corporate Knights (Canada) Uvrščena med 100 najbolj trajnostnih podjetij na svetu (2011, 2019-2022)
ISS ESG (USA) Od leta 2011 ohranja najvišji status Prime
CDP (UK) Vključena na seznam A za področje podnebja (2013-2014, 2016-2017, 2020-2022)
 
Več o CDP na https://cdp.net/en.

Več informacij na www.konicaminolta.si.