Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Z dvema novima pomembnima okoljskima ciljema želi Konica Minolta še bolj zmanjšati svoj vpliv na okolje.
Konica Minolta sporoča, da si je zastavila dva nova pomembna okoljska cilja. Prvič, podjetje želi do leta 2050 doseči ničelno stopnjo neto emisij na področjih 1, 2 in 3 SDG. Drugič, do leta 2050 namerava svoje izdelke izdelovati iz več kot 90 % 'krožnih' virov (reciklirani materiali in biomateriali - v smeri nič naravnih virov).

#konicaminolta #trajnost #okoljevarstvo #nicelnanetovrednost

Neto nično do leta 2050: Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov z varčevanjem z energijo
Konica Minolta je zavezana ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov (SDG - Sustainable Development Goals) in meni, da je ukrepanje na področju podnebnih sprememb najnujnejše. Podjetje si nenehno prizadeva za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v celotnem življenjskem ciklu izdelka in odpravo odpadkov. Leta 2005 je podjetje ustvarilo 2.067 tisoč ton emisij CO, leta 2021 pa 790 tisoč ton CO, kar pomeni 61% zmanjšanje. Leta 2050 želi podjetje doseči cilj neto ničelne vrednosti na področjih 1, 2 in 3 SDG.
 
Prejšnje zmanjšanje emisij CO in cilj neto ničelne vrednosti sta bila in bosta v veliki meri dosežena s prihranki energije. Konica Minolta določa naslednje prednostne naloge:
  1. Izogibanje porabi energije in emisijam toplogrednih plinov (TGP) ter njihovo zmanjševanje.
  2. Nadomeščanje virov energije, ki povzročajo emisije toplogrednih plinov z obnovljivimi viri energije.
  3. Nadomestiti neizogibne emisije toplogrednih plinov. 

Natančneje, poraba energije tiskalniških naprav se je v zadnjih nekaj letih nenehno zmanjševala. Največ energije, več kot 60 %, se porabi pri prenosu tonerja na papir. S polimeriziranim Simitri® V tonerjem, ki se uporablja v seriji bizhub i, najnovejši generaciji multifunkcijskih tiskalnikov, je Konica Minolta v primerjavi s prejšnjimi modeli uspela znižati temperaturo fiksiranja za približno 15 °C. V kombinaciji z novo enoto za fiksiranje to pripomore k znatnemu zmanjšanju vrednosti TEC. Zaradi manjše porabe energije so multifunkcijski tiskalniki med delovanjem proizvedli do 25%[1] manj emisij CO2 v primerjavi s prejšnjimi modeli.
 
Poleg tega si Konica Minolta prizadeva fosilna goriva nadomestiti z obnovljivimi viri energije, saj zgorevanje goriva za proizvodnjo električne energije povzroča znatne količine emisij toplogrednih plinov. Zato je podjetje od leta 2019 član združenja RE100 in se je zavezalo, da bo do leta 2050 uporabljalo 100% električne energije iz obnovljivih virov (do leta 2030 30%). V poslovnem letu 2021 po vsem svetu iz obnovljivih virov pridobiva 8,3% električne energije. Evropski sedež družbe Konica Minolta in 11 podružnic že uporabljajo 100% električne energije iz obnovljivih virov. Dve tovarni na Kitajskem že uporabljata 100% električne energije iz obnovljivih virov kar pomeni, da je več kot 50% multifunkcijskih tiskalnikov in vseh produkcijskih sistemov za tisk za evropski trg proizvedenih z električno energijo iz obnovljivih virov.[2] Poleg tega tudi evropska tovarna tonerjev v Franciji uporablja 100% električne energije iz obnovljivih virov.
 
V Evropi podjetje s svojim partnerjem Climate Partner kompenzira emisije, ki se jim ni mogoče izogniti in podpira projekte za zaščito podnebja, katerih cilj je nadomestiti fosilna goriva z obnovljivimi viri energije. Vsi projekti morajo izpolnjevati merila Gold Standard.[3]​ Projekti Gold Standard VER pa presegajo le podnebne vidike, saj že v osnovi upoštevajo tudi družbene vidike​. S programom Enabling Climate Compensation programme, Konica Minolta svojim strankam ponuja možnost kompenzacije neizogibnih emisij toplogrednih plinov za pisarniške in proizvodne tiskalniške naprave. Od leta 2015 je bilo tako kompenziranih več kot 50.000 ton neizogibnih emisij toplogrednih plinov.[4]
 
Z vizualno storitvijo Remote Service AIRe Link, ki je bila predstavljena leta 2020, je družba Konica Minolta v obdobju 2020-2022 v 8.900 obiskih strank po Evropi prihranila približno 310.760 kilometrov, kar ustreza 140 tonam emisij toplogrednih plinov.
 
Kjer je mogoče, si podjetje prizadeva preusmeriti prevoz po Evropi z letalskega in cestnega na železniški ali vodni. 90% prevoza blaga iz Rotterdama na Nizozemskem do glavnega skladiščnega centra v Emmerichu v Nemčiji se opravi po reki Ren z barkami. 40% prevoza iz Emmericha v Italijo pa se že izvaja po železnici.
 
Na poti k ničelnim naravnim virom: Zmanjšanje odpadkov in porabe naravnih virov
Družba Konica Minolta si prizadeva do leta 2050 za svoje izdelke uporabiti več kot 90% krožnih virov. Ti viri so reciklirani materiali in biomateriali. S tem ciljem želi podjetje omogočiti čim večkratno ponovno uporabo in recikliranje materialov ter tako zmanjšati količino odpadkov in porabo naravnih virov.
 
Danes multifunkcijski tiskalniki že uporabljajo do 44% [5], sistemi za produkcijski tisk pa do 15% recikliranih materialov.[6] Steklenice s tonerji pa do 61% recikliranih materialov.
 
V Evropi nekatere države že ponujajo program obnovljenih multifunkcijskih tiskalnikov (kmalu na voljo tudi v Sloveniji), ki jih Konica Minolta obnovi v skladu s strogimi standardi. Poleg tega se obnovi in ponovno napolni tudi del zbranih plastenk in kartuš s tonerjem.

V poslovnem letu 2021 je bilo prevzetih 11.200 ton izrabljene pisarniške opreme. Od tega je bilo 99 % reciklirane. V okviru programa Čisti planet se po delu Evrope zbira in reciklira zavržen potrošni material.
 
Stiroporna pena se pogosto uporablja v embalaži, vendar ima slabše okoljske lastnosti kot drugi materiali. Zato Konica Minolta išče rešitve, ki bi jo nadomestile. Za prevoz iz svojih tovarn v Evropo je Konica Minolta leta 2019 razvila nov material, 'zračno blazino' za pakiranje in prevoz multifunkcijskih tiskalnikov in sistemov za produkcijski tisk. Z uporabo lažjih in kompaktnejših zračnih blazin je podjetju uspelo zmanjšati težo pošiljk za 75%, prostornino embalaže pa za 99%. Poleg tega se je Konica Minolta zavezala tudi k uporabi kartona. Aparati, ki se pošiljajo iz evropskega skladišča v Emmerichu evropskim strankam, se preprosto zavijejo v 'krčljivo' embalažo na palete.

Več informacij na www.konicaminolta.si[1] odvisno od modela
[2] na podlagi vrednosti
[3] Zlati standard (Gold Standard) so leta 2003 uvedli WWF in druge mednarodne nevladne organizacije, da bi zagotovili, da se projekti, ki zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, odlikujejo z najvišjo stopnjo okoljske neoporečnosti in dodatno prispevajo k trajnostnemu razvoju.
[4] Od decembra 2022
[5] ali do 38 % v skladu z nemško oznako Modri angel (Blue Angel)
[6] v skladu z izračunom na podlagi EPEAT