Posreduj na FacebookPosreduj na TwitterPosreduj na LinkedIn
Konica Minolta napoveduje prihodnost komercialnega in industrijskega tiska za leto 2024.
Pohod digitalnega tiska je neustavljiv. Kamor koli pogledate raziskave kažejo, da je ta tehnologija gonilo rasti. Ob prihajajočem letu Drupe, ko je digitalna tehnologija tiska v primerjavi z drugimi metodami tiska v ospredju, so v Konici Minolti še vedno zelo pozitivni glede prihodnosti - tudi zato, ker strokovnjaki Smithers¹ pravijo, da bo prodaja digitalne opreme za tisk prvič v manj kot treh letih prehitela analogno, pravi Bojan Zupančič, vodja prodaje za industrijski in profesionalni tisk v podjetju Konica Minolta Slovenija.

#konicaminolta #trend #komercialnitisk #industrijskitisk #avtomatizacija #digitalizacija

Medtem, ko se je preobrazba digitalnega tiska s pandemijo močno pospešila, se v prihodnosti še naprej usmerja v prevladujočo uporabo. Vrednost je nagrada za podjetja, ki uporabljajo to tehnologijo.

Napredek digitalnega tiska bo neustavljiv
Pri Konici Minolta so prepričani, da se bo kljub temu, da strokovnjaki v naslednjih petih letih napovedujejo razmeroma majhen upad celotne prodaje tiskalniške opreme, napredek digitalnega tiska nezadržno nadaljeval. Po podatkih družbe Smithers² svetovni trg opreme za tisk - lani vreden 16,8 milijarde dolarjev - do leta 2028 kaže zelo majhen upad na 16,4 milijarde dolarjev.

Medtem ko se število nameščene analogne opreme zmanjšuje (fleksotisk bo edini analogni tiskarski postopek, ki bo v naslednjih petih letih povečal prodajo opreme), se bo število digitalnih tiskarskih strojev na splošno povečalo, meni Smithers³. Analiza desetletnega obdobja od leta 2018 naprej kaže, da bo prodaja digitalne opreme do leta 2026 prehitela analogno. Prodaja brizgalne in tonerske opreme se bo povečala, pri čemer bo večino povečanja predstavljal brizgalni tisk. Smithers kot dejavnike  izpostavlja izboljšanje hitrosti in kakovosti ter zahteve kupcev po bolj prilagojenih in krajših naročilih.

Rast se bo zgodila kljub negotovosti, saj je del enačbe tudi zaznani globalni upad celotne tiskarske proizvodnje. Razveseljivo je videti, da imajo vsi sektorji komercialnega tiska, etiket, embalaže in dodelave koristi od stalnega napredka na področju digitalnega tiska.

Vrednost digitalne tiskarske opreme bo stalno rasla
Digitalni tisk se širi v večino tiskarskih aplikacij ter na področji etiket in embalaže. Po mnenju analitikov Smithers⁴ bo vrednost opreme za digitalni tisk med letoma 2023 in 2028 enakomerno rasla.

Leta 2022 so digitalni tiskarski stroji predstavljali skoraj tretjino celotne vrednosti tiskarske opreme z vrednostjo 5,5 milijarde dolarjev. Do leta 2028 se bo prodaja digitalnih tiskarskih strojev povečala na 5,9 milijarde dolarjev.

Tiskarski stroji postajajo vse bolj izpopolnjeni, saj praktično vsi proizvajalci ponujajo visoko stopnjo avtomatizacije in večjo produktivnost, pravi Smithers⁵ in dodaja: "Digitalni tisk je zelo priljubljen, pri čemer je brizgalni tisk primerjalno gledano zelo uspešen. V nekaterih sektorjih končnih uporabnikov se pojavljajo pritiski, saj je prišlo do upada ne glede na postopek dodelave z okraševanjem. Vendar pa lahko dva ključna digitalna postopka zaradi svoje zmožnosti tiska na zahtevo sprostita nove priložnosti, kar ustvarja nekatere nove priložnosti in trge."

Končni (end-end) ekosistemi visoko na agendi
Tudi v prihodnosti bo potreba po večji avtomatizaciji in inovativnih celovitih ekosistemih še naprej na prvem mestu in bo bistvena gonilna sila tako za stranke kot tudi za blagovne znamke in dobavitelje.

Zmanjševanje ročnih postopkov in avtomatizacija proizvodnih korakov na eni strani odpravljata frustracije in skrbi organizacij. Po drugi strani pa pomaga zmanjšati količino materiala in odpadkov. V ozadju dolgoročnega načrta družbe Konica Minolta za trajnostno prihodnost - EcoVision 2050 - se zavedamo tudi svoje odgovornosti za varčevanje z viri našega planeta.

V Konici Minolti so prepričani, da bo področje, o katerem se bo leta 2024 veliko govorilo, potencialni učinek uredbe Evropske unije o izdelkih brez krčenja gozdov (deforestation-free products regulation). Ta je del širšega načrta ukrepov za boj proti krčenju in propadanju gozdov, ki je bil prvič predstavljen v poročilu Komisije iz leta 2019 o pospešitvi ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Več informacij najdete na spletišču Evropske skupnosti tukaj⁶. Pričakuje se, da bo nova uredba o izdelkih, ki ne povzročajo krčenja gozdov, zmanjšala emisije toplogrednih plinov in zmanjšala izgubo biotske raznovrstnosti. Je del širšega načrta ukrepov za boj proti krčenju in degradaciji gozdov ter vključuje tudi les in iz njega izdelan papir.

Novi predpisi bodo spodbudili večjo prodajo digitalne opreme
Uredba je bila uveljavljena konec junija 2023, upravljavci/trgovci pa imajo 18 mesecev časa za uskladitev. Glede na to, da bo uredba začela veljati konec leta 2024 je presenetljivo, da to ni tema, ki bi bila obsežno obravnavana v vseh raziskavah, ki smo jih videli. Medtem ko se v Konici Minolti strinjajo, da bi to lahko še dodatno spodbudilo večjo uveljavitev digitalnega založništva, so trdno prepričani, da bo to spodbudilo tudi večjo prodajo digitalne opreme in pospešilo digitalno preobrazbo (DX). Razlog za to so prednosti digitalnega tiska: tisk na zahtevo, brez izgub in brez potrebe po velikih zalogah.

Analitiki IDC poudarjajo, da se proizvajalci sistemov za tisk k problemu krčenja gozdov običajno zavežejo z sajenjem nadomestnih dreves glede na količino porabljenega papirja ali natisnjenih strani = pogozdovanje. Vendar nova zakonodaja podrobneje obravnava stanje na področju pogozdovanja po posameznih državah, na primer za zaščito starih gozdov. Ena od napovedi za leto 2024⁷ je, da bo do leta 2026 60% vseh podjetij imelo cilje glede izravnave ogljika, povezane s tiskanjem/tiskom.

Razmislek o možnostih v svetu novih priložnosti
Po mnenju Konice Minolte bodo te spremembe pomagale tudi komercialnim tiskarnam, da se bodo osredotočile na okolju prijazne proizvodne delovne procese. Tudi avtomatizacija delovnih postopkov, programske opreme in procesov skupaj z rešitvami v oblaku so ključni dejavniki učinkovitosti v okviru prizadevanj za "pametno tovarno". Vse to prispeva k temu, da operaterji čim bolj povečajo čas delovanja svojih tiskarskih strojev, hitreje odpravljajo napake in optimizirajo delovanje na stroju.

Ena od tem, ki po mnenju Konice Minolte postaja vse pomembnejša, je programatično tiskanje (programmatic printing). To je proces, ki vključuje integracijo programske in strojne opreme ter podatkov za racionalizacijo in optimizacijo tiskarskih postopkov. Lahko preoblikuje tiskarsko industrijo, saj zagotavlja merljiv element trženjske kombinacije z dokazano donosnostjo naložbe. Programatično tiskanje se že uveljavlja kot koncept, ki zagotavlja čustveni učinek individualiziranega tiska z neposrednostjo digitalnega trženja.

Prikaz novih oblik ustvarjalnosti na sejmu Drupa
Neomajna zavezanost Konice Minolte strankam in inovacijam se bo pokazala z njihovo veliko prisotnostjo na Drupi, vodilnem svetovnem sejmu tiskarskih tehnologij, ki bo od 28. maja do 7. junija 2024 v hali 8B sejmišča v Düsseldorfu (Nemčiji). Na sejmu bo Konica Minolta izkoristila priložnost in predstavila nove oblike ustvarjalnosti, da bi strankam pomagali pri razvoju novih tiskarskih produktov.

Že več kot desetletje so vodilni na evropskem trgu barvnega A3⁸ produkcijskega tiska. Ponosni so, da so naredili velik napredek na področju digitalnega tiska, hkrati pa se zavedajo tudi velikih izzivov, s katerimi se bodo njihove stranke, med katerimi je 15.000 komercialnih in industrijskih ponudnikov tiska v Evropi, spopadale v prihodnjem letu.

Zavezanost k aktivnim programom usposabljanja
Poleg vprašanj ponudbe in povpraševanja njihove stranke niso imune na druge posredne učinke svetovnih dogodkov. Zaradi pandemije in prisilnega zaprtja se je precejšnje število izkušenih zaposlenih predčasno upokojilo, kar je še povečalo pomanjkanje kvalificirane delovne sile, poleg tega pa se vse bolj uveljavlja delo od doma.

Kljub temu so v Konici Minolti mnenja, da bodo njihove stranke želele nameniti več sredstev za privlačne programe usposabljanja, stalni razvoj zaposlenih in prilagajanje ravnovesju med poklicnim in zasebnim življenjem. Dejstvo, da so njihovi izdelki za njihove stranke enostavni za uporabo, povečuje privlačnost delovnih mest za talente, ki jih iščejo. In zakaj si ne bi prizadevali zaposliti več mladih talentov - in jih sami usposabljati!

V prihodnosti bo še pomembnejša industrija 5.0 - nastajajoča faza industrializacije, v kateri ljudje delajo skupaj z napredno tehnologijo in roboti, ki jih poganja umetna inteligenca, da bi izboljšali procese na delovnem mestu. Vse to bo v industrijo 4.0 ponovno prineslo osredotočenost na človeka, pa tudi večjo odpornost in večjo osredotočenost na trajnost.

Ne glede na to, kaj je pred nami, zaveza Konice Minolte ostaja zagotavljanje najboljših možnih storitev za vse zaposlene, stranke in partnerje.

Več informacij na www.konicaminolta.si

¹ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii
² Smithers, The Future of Global Print Equipment Markets to 2028. Introduction, Market overview – printing equipment markets, 2018–28, page 9
³ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Executive Summary, Page xxiii
⁴ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 10
⁵ Smithers: The Future of Global Print Equipment Markets to 2028, Market Overview, Page 23
⁶ European Commission website, Environment section, Deforestation-free products.
⁷ IDC FutureScape: Worldwide Imaging, Printing, and Document Solutions 2024 Predictions
⁸ Infosource